Netværk

Vordingborg og Guldborgsund kommuner har mange netværk for mikrovirksomheder. Her er en liste af de aktive netværk som projektet har kendskab til. Har du kendskab til et netværk som mangler på listen? så kontakt venligst projektkoordinator, som ligger netværket ind på siden.

Information om netværket er på vej.

Se mere om netværket på nedenstående link.

Udvikling af landdistrikter har mange forskellige facetter og rummer udviklingen af nærdemokrati, erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning, landbrugets rolle, sociale og kulturelle aktiviteter m.m. Landliv a/s er en socialøkonomisk virksomhed, der drives efter almennyttige principper. Der er ingen ansatte men sekretariatet kan trække inddrage medarbejdere til løsning af opgaverne fra aktionærerne – der er over 100 konsulenter med meget forskellige kompetencer. 

 

En anderledes virksomhed

Netværksforeningen Landsbyforum arbejder for at fremme dialog og samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger og andre foreninger og netværk, mellem kommune og borgere, og mellem land og by i Vordingborg kommune, hvor 60 % af indbyggerne bor på landet.

Landsbyforum er en sammenslutning af lokalråd, foreninger og netværk i Vordingborg kommune, hvor der udveksles ideer, erfaringer, informationer og iværksættes fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i storkommunen.

LFONE står på spring til at give en hånd med inden for alle fagområder

LFONE er et netværk bestående af virksomheder inden for alle brancher med faglige kompetencer, der matcher de mange udfordringer i Region Sjælland de kommende år.

Kontakt Bjarne Winther på mail bjarne@lfone.dk

 

Mikronet er et netværk for freelancere, selvstændige og mikrovirksomheder.
Netværkets oprindelige formål var:  At styrke og øge selvstændig vidensvirksomhed i Storstrøms Amt gennem effektiv videns- og erfaringsudveksling i virksomhedsnetværk.
Netværkets nuværende formål er i dag: At styrke og øge selvstændig vidensvirksomhed gennem effektiv videns- og erfaringsudveksling i virksomhedsnetværk.

Morgendagens Heltinder – Heltinderne – har en grundlæggende ide; Læring og Vækst

I en verden i hastig forandring, tror vi på, at læring er den bærende del af det fundament, der skal sikre såvel din som Danmarks fortsatte positionering og vækst.

Netværket bygger derfor på din aktive deltagelse, fordi det er en effektiv metode til at holde sig forandringsparat. Vi sikrer, at du som medlem opnår et højere vidensniveau om aktuelle emner og metoder indenfor ledelse og innovation. Det er med til at sikre din virksomheds eller din personlige vækst

Møn NU er en frivillig forening, hvis formål er at sikre bæredygtige og levende samfund på Møn igennem udvikling. Foreningens formål er almennyttigt, og omdrejningspunktet er samarbejde mellem offentlige og private interessenter, der i kraft af konkrete initiativer og kapitalrejsning vil understøtte den langsigtede udvikling på Møn.
 

Foreningen Møn Nu

Det Gamle Rådhus
Storegade 39
4780 Stege
tlf. 91 15 53 73

 

Foreningen har til formål at udvikle handleslivet og events som understøttet handlen på Møn.

 

Du er altid velkommen til at henvende dig med forslag eller problemer til Møns Handelsstandsforenings formand for bestyrelsen.

Se foreningens facebook

Netværket Innovation & Vækst skal fremme salgsmuligheder og bidrage til personlig ogforretningsmæssig udvikling, innovation og vækst blandt medlemmerne og deres virksomheder.Medlemmerne skal gennem hyppig mødeaktivitet opbygge loyalitet og viden om hinandensvirksomheder, kompetencer og ekspertiser. Det skal løbende stå klart for medlemmerne, i hvilkeforretningsområder de enkelte medlemmer har deres styrker samt hvor medlemmerne kan biståhinanden – personligt og forretningsmæssigt.Formålet er også at skabe et socialt velfungerende netværk, hvor alle udfordringer kan debatteres.

Nørre Alslev Aktivitetsgruppe er efterhånden en gammel forening, idet den blev stiftet som "Foreningen af Næringsdrivende i Nørre Alslev" i 1975, helt nøjagtigt den 23. april.

Foreningen ændrede navn fra "Foreningen af Næringsdrivende i Nørre Alslev" til det nuværende, da den gamle forening blev nedlagt.

Foreningens formål er bl.a. at virke fremmende for handelen, såvel i almindelighed som i særdeleshed, i Nørre Alslev og på Nordfalster.

Sider

Seneste nyheder

30. aug, 2016 - 14:47

Her findes en artikel med simple tips om søgemaskineoptimering, som giver e

16. maj, 2016 - 21:56

Vi har oprettet et forum her på sitet, til generel diskussion om det at drive en mindre virksomhed.

28. nov, 2013 - 13:39

Materiale fra konferencen den 25.11.2013, til download

19. nov, 2013 - 15:15

Her er det endelige program for konferencen mandag den 25.nov 2013

STARS Vordingborg

Algade 84